Od roku 2004 dyplomowany psycholog - Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. - specjalność: psychologia kliniczna.

Dyplomowany trener i konsultant zarządzania - umiejętność prowadzenia szkoleń, treningów i wykładów.  


Doświadczenie zawodowe:     

Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku – Białej  (2004 – 2008)

- prowadzenie terapii krótkoterminowej i udzielanie wsparcia dla  pacjentów onkologicznych na każdym etapie choroby, praca z rodzinami osób chorujących,  prowadzenie wykładów  i szkoleń dla personelu medycznego.


Dom Opieki „Samarytanin”  (2004 – 2010)

- opieka psychologiczna dla osób w podeszłym wieku oraz osób  niepełnosprawnych, prowadzenie szkoleń dla pracowników placówki.


Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej  (od 2008 - obecnie) 

- współprowadzenie Oddziału Dziennego Rehabilitacji Onkologicznej  oraz Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej

- diagnoza, konsultacja psychologiczna, psychoedukacja, wsparcie dla pacjentów  na wszystkich oddziałach szpitalnych

- prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego