Poradnictwo wychowawcze

to spotkania konsultacyjne z rodzicami dziecka sprawiającego trudności wychowawcze w szerokim znaczeniu.

Celem poradnictwa wychowawczego jest wskazanie rodzicom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w akceptowalny społecznie sposób.

Poradnictwo w zakresie:

 - jak wzmacniać prawidłowe zachowania dziecka 

 - wprowadzanie systemu nagród i kar adekwatnych do wieku dziecka

 - nauka rozpoznawania i nazywania uczuć w relacji rodzice-dziecko

 - jak rozmawiać, słuchać i słyszeć 

 - przygotowanie dziecka do pojawienia się rodzeństwa

 - jak budować więź między rodzeństwem

 - czy jestem dobrą mamą, dobrym tatą ? – budowanie samooceny