PROFESJONALNA POMOC DLA OSÓB CHORYCH ONKOLOGICZNIE I ICH RODZIN

KONSULTACJA I TERAPIA W OPARCIU O PROGRAM SIMONTONA

Pomoc dla chorych onkologicznie w zakresie:

  • Przygotowanie pacjenta do każdego etapu leczenia (akceptacja diagnozy, przygotowanie do operacji chirurgicznej, chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii)
  • Tworzenie indywidualnego planu zdrowienia, który będzie stanowił bazę do radzenia sobie z codziennym stresem
  • Akceptacja nowego obrazu ciała ( mastektomia, wyłonienie stomii, resekcje etc.)
  • Identyfikacja stresorów poprzedzających chorobę
  • Budowanie systemu wsparcia
  • Nauka technik wspomagających proces zdrowienia


Rola osoby wspierającej – pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na najczęstsze pytania:

  • Jak skutecznie wspierać osobę chorą?
  • Jak rozmawiać i czego unikać w dialogu z chorym?
  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami: z poczuciem bezsilności, złością, gniewem?