Terapia par to praca nad odbudowywaniem dobrej i zdrowej relacji między partnerami.

Terapia ma za zadanie zrozumienie przyczyny kryzysu w związku oraz wyposażenie partnerów w narzędzia służące do rozwiązania zarówno bieżących problemów, jak i tych zadawnionych.

Czas trwania terapii uzależniony jest od problemu, z którym zgłasza się para. Może to być jednorazowa konsultacja, kilka spotkań lub terapia długoterminowa.